Anabilim Dalları

ANABİLİM DALLARI

ÖĞRETİM ELEMANI

1. Ormancılık Ekonomisi

Prof. Dr. İsmet DAŞDEMİR (ABD Başkanı)

Yrd. Doç. Dr. Ersin GÜNGÖR

2. Orman Botaniği

Prof. Dr. Metin SARIBAŞ (ABD Başkanı)

Doç. Dr. Barbaros YAMAN

Doç. Dr. Zafer KAYA

3. Orman Amenajmanı

Prof. Dr. Nedim SARAÇOĞLU (ABD Başkanı; Bölüm Başkanı)

Doç. Dr. Ali DURKAYA

Doç. Dr. Birsen DURKAYA

Araş. Gör. Sinan KAPTAN

4. Silvikültür

Prof. Dr. Erol KIRDAR (ABD Başkanı)

Doç. Doç. Dr. Halil Barış ÖZEL (Bölüm Başkan Yardımcısı)

5. Orman Entomolojisi ve Koruma

Prof. Dr. Azize TOPER KAYGIN (ABD Başkanı)

Yrd. Doç. Dr. Mertol ERTUĞRUL

Yrd. Doç. Dr. Nuri Kaan ÖZKAZANÇ

Yrd. Doç. Dr. Yafes YILDIZ

6. Orman İnşaatı ve Transportu

 

Prof. Dr. Metin TUNAY

Yrd. Doç. Dr. Tuğrul VAROL

Araş. Gör. Tuna EMİR

7. Ormancılık Politikası

 

Prof. Dr. Erdoğan ATMIŞ (ABD Başkanı)

Yrd. Doç. Dr. Hikmet Batuhan GÜNŞEN

8. Havza Amenajmanı

 

Yrd. Doç. Dr. Hüseyin ŞENSOY (ABD Başkanı)

Yrd. Doç. Dr. Şahin PALTA (Bölüm Başkan Yardımcısı)

9. Toprak İlmi ve Ekoloji

Doç. Dr. İlyas BOLAT 

Araş. Gör. Kamil ÇAKIROĞLU (35. Maddeye Göre Görevli)

10. Ormancılık Hukuku

Yrd. Doç. Dr. Gökçe GENÇAY (ABD Başkanı)

11. Ölçme Bilgisi ve Kadastro

 Doç. Dr. Ayhan ATEŞOĞLU