Orman Mühendisliği Bölümü Broşürü

ORMAN FAKÜLTESİ (Orman Mühendisliği Bölümü)

Eğitim Süreci

Dünyanın en önemli doğal kaynaklarından birisi olan ve iklim değişikliği, erozyon, sel, heyelan ve kuraklık gibi önemli çevre sorunları karşısında insanlığın geleceğini ve toplum sağlığını güvence altına alan ormanların kurulması, işletilmesi, yönetilmesi, devamlılığının sağlanması, toplumun bu önemli kaynaktan olan ürün ve hizmet şeklindeki taleplerinin sürekli olarak karşılanabilmesiyle ilgilenen Orman Mühendisliği Bölümü, 8 yarıyıldan oluşan 4 yıllık bir bölümdür. Tüm bölümler zorunlu temel dersleri, seçmeli ve mesleki dersleri alır. 4. ve 6. yarıyıllarda zorunlu staj yapan öğrenci 8. Yarıyılda bitirme ödeviyle (lisans bitirme tezi) eğitimini tamamlamaktadır. Öğrencilerimiz Erasmus Öğrenim Hareketliliği kapsamında yapılan anlaşmalar çerçevesinde yarı dönem ya da bir akademik yıl süreyle Avrupa üniversitelerinde öğrenim görebilirler. Bunun yanı sıra Erasmus Staj Hareketliliği Programı kapsamında Avrupa’daki bir işletmede veya organizasyonda mesleki eğitim alma ve çalışma deneyimi kazanma olanağına sahiptirler. Diğer taraftan öğrencilerimiz Mevlana Öğrenim Hareketliliği vasıtasıyla da yurt dışında yarı veya bir akademik dönem öğrenim görebilmektedirler. Ayrıca öğrencilerimiz yurt içinde de Farabi Programından yararlanabilirler.

Orman Mühendisliği Bölümünün amacı; öğrencilere çok boyutlu bir eğitim-öğretim anlayışı kazandırmayı, ormancılık bilimi ve Orman Mühendisliği mesleği kapsamında dünya ölçeğinde yaşanan en son ve en yeni gelişmeleri aktarmayı ve mesleklerini en iyi şekilde yapmalarına yardımcı olacak genel kültür bilgisini sunmayı, devletini ve milletini seven, koruyan ve ülkesinin kalkınmasına hizmet edecek olan her yönden donanımlı bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Orman Mühendisliği Bölümü ders programında, modern eğitim ve öğretim sistemleri ile öğrenim faaliyetlerinin teorik ve uygulamalı olarak gerçekleştirilmesine ve son bilimsel bilimsel ve pratik bilgiler ve teknikler kullanılarak mezunlarımızın modern teknoloji ve endüstri çağının gereksinimlerine ayak uydurmalarına özel bir önem verilmektedir. Ayrıca mezunlarımıza TBMM Genel Kurulunun 29/06/2006 tarih ve 122. bileşiminde oy birliğiyle kabul edilen ve Resmi Gazetenin 08/07/2006 tarihli ve 26222 sayılı sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren kısaca meslek yetki yasası olarak nitelendirilen 5531 sayılı “Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Hakkında Kanun” gereği olarak da özel sektörde yapabilecekleri işler konusunda gerekli olan temel teorik ve uygulamalı eğitimi de ayrı bir önem verilerek, “Orman Mühendisi” unvanı ile mezun olduklarında yararlanabilecekleri yeni iş olanaklarına uygun bireyler şeklinde mezun olmalarına olanak sağlanmaktadır.  

Orman Mühendisliği Bölümünde bulunan tüm anabilim dallarındaki öğretim üyeleri yapmış oldukları yurt içi ve yurt dışı çalışmalar ile alanlarında üst düzeyde deneyimli olup, bölüm olarak uygulamalı dersler kapsamında gerçekleştirilen teknik geziler ve uygulamalar kapsamında başta fidanlık, ağaçlandırma, gençleştirme, orman bakımı, yol planlama, erozyon kontrolü, hasılat, üretim, yangın ve böcek zararları ile mücadele ve ormanların planlanması gibi konularda uygulamada görev yapan Orman Mühendislerinin deneyim ve pratik bilgilerinden yararlanma konusunda da çeşitli olanaklar sağlanmaktadır. Bartın ilinin genel olarak orman kaynakları yönünden zengin bir bölgede olması nedeniyle öğrencilerimizin teorik olarak eğitimini almış oldukları teknik ormancılık faaliyetlerini de çevrelerindeki orman kaynaklarında tatbik etme imkanları oldukça yaygın bir şekilde bulunmaktadır. Diğer taraftan bölümümüz bünyesinde özel sektör ile işbirliği yapılarak açılan ve ormancılık alanında günümüzde gerçekleştirilen tüm teknik ve bilimsel ormancılık çalışmalarda yaygın olarak kullanılan bilgisayar programlarının (NetCad, Arc.GIS vb.) öğrenilmesi konusunda müfredatta bulunan ilgili derslere destek olmak amacıyla öğrencilerimize özel kurslar düzenlenmekte ve modern çağın gereksinimlerine cevap verecek teknik donanımlara sahip olmaları sağlanmaktadır.

 

Çalışma Alanları

Orman Mühendisliği Bölümü mezunları; Orman ve Su İşlerine Bakanlığı merkez yönetim organizasyonunda ve aynı bakanlığa bağlı bulunan 5 adet Genel Müdürlüğün (Orman Genel Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü) merkezi ve taşra teşkilatlarına atanarak görev yapabilecekleri gibi 5531 sayılı “Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Hakkında Kanun” kapsamında da alacakları eğitim ve staj sonucunda sahip olacakları serbest meslek mensupluğu belgesi ile de özel ormancılık büro ve şirketleri açarak, değişik ormancılık faaliyetlerinin kamu kurumları veya tüzel kişiliklerce özel sektör aracılığıyla gerçekleştirilmesi sonucunda mesleklerini özel sektörde de icra edebileceklerdir. Bunun yanı sıra mezunlarımız, çeşitli üniversitelerimizin bünyelerinde bulunan farklı ön lisans ve lisans programlarında da uzman, öğretim görevlisi ve öğretim üyesi olarak atanabilmektedirler.   

 

Burs ve Destek İmkanları

Orman Mühendisliği Bölümüne yerleşecek öğrencilerimiz ile ilgili burs imkanları da günümüzde oldukça yaygındır. Nitekim Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından 2016-2017 eğitim öğretim döneminden itibaren Orman Fakültelerinin ilgili programlarına ilk üç sırada yerleşen ve kayıt yaptıran adaylara aylık 600 TL burs imkanı sunmaktadır. Bu çerçevede bölümümüz öğrencileri de yaygın olarak bu desteklerden yararlanmaktadır. Diğer taraftan bölümümüz öğrencileri ormancılıkla ilgili dernekler, vakıflar, belediyeler ile Kredi ve Yurtlar Kurumuna tarafından verilen devlet burslarında da büyük ölçüde faydalanmaktadırlar.