Genel Tanıtım


ORMAN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

 

Orman Mühendisliği Bölümü, ulusal ve uluslar arası nitelikte çağdaş bir eğitim ve öğretim sürdürerek, orman kaynaklarının sürdürülebilir yönetimini sağlayan, olayları çok boyutlu olarak düşünüp yorumlayan, bilimsel etik değerleri yüksek, toplumsal sorumluluk taşıyan orman mühendisleri yetiştirmektedir.

Orman Mühendisliği Bölümümde fiziksel kuvvetten çok, fikri düşünceye önem veren, biyolojik, ekolojik ve teknik bilgilerin yanında ekonomik, sosyal ve kültürel bilgilere sahip olan, ileriyi gören, rasyonel karar verme ve akıl yürütme yeteneğinde meslek adamı yetiştirilmektir. Ormancılık eğitiminin asıl amacı orman kaynaklarını toplum refahı doğrultusunda rasyonel yöneten insan gücü yetiştirmek olduğu için, ormanların kurulması, yetiştirilmesi, korunması, gençleştirilmesi, planlanması, idaresi, işletilmesi, orman kaynaklarından topluma mal ve hizmet sunulması, orman ürünlerinin standardizasyonu ve pazarlaması, doğa ve çevre bilincinin oluşturulması vb. konularında teorik ve uygulamalı bir eğitim verilmektedir.

Orman Mühendisliği Bölümünde; Orman Botaniği, Orman Amenajmanı, Ormancılık Ekonomisi, Silvikültür, Orman Entomolojisi ve Koruma, Orman İnşaatı ve Transportu, Ölçme Bilgisi ve Kadastro, Ormancılık Politikası, Ormancılık Hukuku, Toprak İlmi ve Orman Ekolojisi, Havza Amenajmanı adıyla 11 Anabilim Dalı mevcuttur. Ayrıca tohum, silvikültür, botanik, entomoloji, toprak ilmi ve ekoloji, orman amenajmanı, havza amenajmanı ve ölçme bilgisi laboratuvarları bulunmakta olup, birçok uygulama ve araştırma etkinlikleri sürdürülmekte, öğretim üyelerinin danışmanlığında çeşitli tezler yönetilmekte ve araştırma projeleri yürütmektedirler.

Orman Mühendisliği Bölümünde halen 7 profesör, 5 doçent, 12 yardımcı doçent, 1 öğretim görevlisi, 3 araştırma görevlisi görev yapmaktadır. Orman Mühendisliği bölümünden mezun olanlara "Lisans Diploması" ve "Orman Mühendisi" unvanı verilmektedir.

 

Bartın Orman Fakültesinin 1992’de kurulmasıyla birlikte orman mühendisliği bölümü ilk defa 1993’de öğrenci almış ve ilk mezunlarını 1997’de vermiştir. Yaklaşık 20 yıllık bir geçmişe sahiptir. Bu süre içinde toplam 771 öğrenci Orman Mühendisi olarak mezun olmuştur. Halen 126’ı kız, 300’ü erkek olmak üzere toplam 426 öğrenci eğitim-öğretim görmektedir. Ayrıca 1994 yılında Yüksek Lisans, 1995 yılında da Doktora eğitimi başlamıştır.

Bölümümüzden mezun olan orman mühendisleri toplumun orman ürünlerine ve hizmetlerine yönelik ihtiyaçlarını sürekli ve optimal olarak karşılamak amacıyla biyolojik, ekolojik, teknik, ekonomik, sosyal ve yönetsel nitelikte faaliyetlerle uğraşır. Orman kaynaklarına toplum refahı doğrultusunda bilinçli ve sistemli müdahale eder. Bu amaçla orman kurma, yetiştirme, koruma, planlama, faydalanma, işletme, pazarlama, yönetim vb. işleri yapar.

Orman Mühendislerinin başta Orman ve Su İşleri Bakanlığı ve bağlı birimlerinde (Orman Genel Müdürlüğü, Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü) olmak üzere, Karayolları Genel Müdürlüğü, Devlet Planlama Teşkilat, TÜBİTAK, MPM ve diğer Kamu Kurumlarında, Üniversitelerde, Bilimsel Araştırma Kurumlarında ve Özel Sektör (5531 sayılı yasayla özel ağaçlandırma, fidanlık, amenajman, silvikültürel faaliyetler, bilirkişilik, serbest ormancılık bürosu vb. işlerde ) çalışma olanakları vardır.

 

DEPARTMENT OF FOREST ENGINEERING

The aim of the Forest Engineering Department is to maintain an contemporary education and training having national and international attributes, to train unique individuals who providing sustainable management of forest resources, interpreting and thinking events as multidimensional, having high scientific ethic values and taking social responsibility, and to provide contribution to universal science and application by developing scientific research. Department of Forest Engineering consists of the following subdivisions of major scientific fields and disciplines: Forest Botany, Forest Management, Forest Economics, Silviculture, Forest Entomology and Protection, Forest Construction and Transportation, Land Surveying and Cadastre, Forest Policy, Forest Law, Soil Science and Ecology, Watershed Management.

The Forest Engineering department is continuing its educational programs at B.Sc., M.Sc. and Ph.D. levels. Currently the department has 7 professors, 5 associate professors, 12 assistant professors, 1 lecturer, 3 research assistants.

Bartın Faculty of Forestry was established in 1992 and its Forest Engineering Department took part students first time in 1993 and gave its first graduates in 1997. Has a history of nearly 20 years. During this period, a total of 771 students graduated as an engineer in the forest. Currently, totally 426 students including 126 girls and 300 boys are studying. Also MSc education in 1994 and PhD education in 1995 started.

The undergraduate program in Forest Engineering covers four academic years. Bachelor of Science degree (B.Sc.) is awarded by the Faculty of Forestry after finishing this program. Mathematics, basic sciences, computer sciences and engineering sciences courses have been given to students in first two-year of four-year undergraduate program. After then, the courses are about professional forestry sciences and application of particular forest engineering fields, law, economics and communication with foreign language. Minimum professional requirements, both biological and forest engineering aspects, are met by the core of required compulsory courses within the fixed curriculum. In addition to compulsory courses, students have to choose one of the elective courses. A prerequisite course is a course, which a student must pass before being allowed to take a determined course. Students must attend theoretical classes and practices (50%) and examinations. Students attendance is followed by the instructor concerned. Besides, the students with satisfactory grade averages who like to specialize in a particular aspect of forestry may enter the graduate school for the Master of Science (M.Sc.) degree.

During the eight semesters for undergraduate program, the students are required to take a total course load of 240 ECTS credits of Bartın University. In addition, the student for graduation must be made ​​40 days in practice a successful internship. Also the student's Graduation Project is a project study and prepare at the end of this operation to make an oral presentation of the thesis (the 7th or 8th semester) are required. One academic year consists of two 15-week semesters excluding registration and final examination periods. Students who complete the undergraduate educational program successfully get “Forest Engineer” degree (Bachelor’s degree).