Prof. Dr. Nedim SARAÇOĞLU'nun Orman Hasılat Bilgisi Ders Kitabı Genişletilmiş şekilde yayınlanmıştır.

Prof. Dr. Nedim SARAÇOĞLU'nun 2002 yılında Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Yayın No:22, Fakülte yayın No: 9 olan Orman Hasılat Bilgisi Ders Kitabının genişletilmiş şekli Aralık 2017'de Bartın Üniversitesi Yayın No: 31, Orman Fakültesi Yayın No: 13 oalarak yayınlanmıştır. Kitap Bartın Üniversitesi Kütüphanesinden temin edilebilir.

Yayın Tarihi 6.02.2018

Okunma sayısı: 31