7-11 Mayıs 2018 tarihleri arasında Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü İçerisinde Eğitim Faaliyeti

Bartın Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği Bölümü son sınıf öğrencileri teknik gezi kapsamında 7-11 Mayıs 2018 tarihleri arasında Çanakkale   Orman Bölge  Müdürlüğü içerisinde eğitim faliyetinde bulundular. Faliyet Orman Mühendisliği Bölümü öğretim üyeleri Prof. Dr. Ali DURKAYA, Prof. Dr. Barbaros YAMAN, Doç. Dr. Birsen DURKAYA, Dr. Öğretim Üyesi Mertol ERTUĞRUL ve Dr. Öğretim Üyesi Batuhan GÜNŞEN sorumluluğunda başarıyla tamamlandı.

Bartın Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği Bölümü son sınıf öğrencileri Teknik Gezi faaliyeti kapsamında 7-11 Mayıs 2018 tarihleri arasında Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü içerisinde eğitim faaliyetlerinde bulundular. Faaliyet Orman Mühendisliği Bölümü öğretim üyeleri Prof.Dr. Ali DURKAYA, Prof.Dr. Barbaros YAMAN, Doç.Dr. Birsen DURKAYA, Doktor Öğretim Üyesi Mertol ERTUĞRUL ve Doktor Öğretim Üyesi Hikmet Batuhan GÜNŞEN sorumluluğunda başarıyla tamamlandı.

Faaliyet çerçevesinde, ilk gün Keşan Orman İşletme Müdürlüğü içerisindeki ağaçlandırma çalışmaları ve endüstriyel plantasyon çalışmaları hakkında bilgiler alındı ve saha incelemelerinde bulunuldu. Daha sonra Gelibolu Tarihi Yarımadası alanına geçilerek burada yapılan ormancılık çalışmaları ve yangın koruma çalışmaları hakkında yerinde bilgiler alındı.

İkinci gün çalışmalarına Kalkım Orman İşletme Müdürlüğünde devam edildi. Burada ilk olarak orman deposu çalışmaları incelenerek, öğrencilere uygulama yaptırıldı. Daha sonra karaçam gençleştirme ve bakım çalışmaları yerinde görüldü ve yapılan çalışmalar hakkında görüş alış verişinde bulunuldu. Öğrenciler ilk aralama çalışmaları, istifleme ve orman zararlılarıyla mücadele konularında uygulamalı çalışmalarda bulundular. Kazdağı göknarı türünün görülmesi ve yangın gözetleme kulesinin tanıtılmasıyla ikinci gün çalışmaları son buldu.

Üçüncü gün çalışmalarına Ezine Orman Fidanlığında başlandı. Yapılan sunumu takiben, öğrencilere fidanlık çalışmaları örnek uygulamalar yapılarak anlatıldı. Devamında Ayvacık Orman İşletme Müdürlüğüne geçildi. Burada kızılçam gençleştirme ve bakım çalışmaları hakkında bilgiler alındı. Öğrencilere bizzat kültür bakımı ve sıklık bakımı yaptırıldı. Öğrenciler tarafından belirlenen ağaçlar kesim işçisi tarafından kesildi ve yapılan uygulamalar tartışıldı.

Dördüncü gün çalışmaları Çanakkale merkez endüstriyel plantasyon çalışmalarına ayırıldı. Burada öğrencilere endüstriyel plantasyon tesisi hakkında sunumlar yapıldı. Çalışmalar alan üzerinde gösterildi. Makineli bakım çalışması uygulamalarının devamında, öğrenciler alanda çalışan işçilerle beraber kültür bakımı ve fidan dikimi uygulamalarında bulundular.

Beşinci ve son gün Çanakkale Orman Bölge Müdürü Sn. Refik ULUSOY’un bölge müdürlüğü ve faaliyetlerini tanıtan sunumu ile başladı. Daha sonra Çanakkale Yangın Hareket Merkezine geçilerek burada orman yangınları ve mücadele konularında sunumlar yapıldı. Yangınla Mücadelede kullanılan araç ve ekipmanların tanıtımı ile faaliyet sona erdi.

  • Orman Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyeleri Kutlubey Yazıcılar Kampüsünde buluştu.

  • Bartın Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü ile Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü İşbirliği içerisinde.

  • Sayın Orman Genel Müdürü Bekir KARACABEY Üniversitemiz ziyaret etti.

  • Üniversitemiz Isparata'da (ISNOS-MED 2018) temsil edildi.

  • Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürü ve Zonguldak Orman Bölge Müdürü ziyareti.

  • Akademik Kurul Toplantısı

  • Orman Amenajmanı Esasları ve Dendrometri Uygulama Dersleri Yapıldı.

  • Gymnospermae Dersi Uygulama Gezisi

  • Bölümümüzün 25.yıl kutlaması yapıldı.

  • Bölüm Başkanımız Prof. Dr. Halil Barış ÖZEL "Akademik Performans Ödülü" aldı.

Orman Fakültesi