Bölüm Akademik Kurul Kararları

Orman Mühendisliği Bölümü Akademik Kurulu 21.09.2018 saat 14.00’da bölüm toplantı salonunda toplanmış ve daha önceden Akademik Personele bildirilen gündem maddeleri görüşülmüştür. Bu kapsamda Orman Mühendisliği Bölümünün kuruluşunun 25. Yıl kutlamalarının 5 Kasım 2018’de yapılmasına, Teknik Gezi ekibinin kurulmasına ve gidilecek yerin araştırılmasına, dünya ormancılık günü kutlama etkinlikleri ekibinin kurulmasına, 2019 yılında uluslararası bir sempozyum düzenlenmesine oybirliğiyle karar verilmiştir. 21/09/2018.
Bölüm Akademik Kurul Kararları-1
Orman Mühendisliği Bölümü Akademik Kurulu 08.11.2018 saat 10.30’da bölüm toplantı salonunda toplanmış ve daha önceden Akademik Personele bildirilen gündem maddeleri görüşülmüştür.Müdek Akreditasyon Süreci, Lisans 7+1 Ders Planı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İşbirliğinin Sağlanması, Çalışan Öğrencilerin Devamsızlık Konusu, Arazi Uygulamaları İçin Araç Talebi gündem konuları oy birliği ile karara bağlanmıştır.08/11/2018.
Bölüm Akademik Kurul Kararları-2