Akademik Kadro

Prof. Dr. Halil Barış ÖZEL
Bölüm Başkanı
Birim: Orman Fakültesi
Bölüm:Orman Mühendisliği
e - Posta:halil@bartin.edu.tr
Telefon:0378 223 51 53
Dr. Öğr. Üyesi Şahin PALTA
Bölüm Başkan Yardımcısı
Birim: Orman Fakültesi
Bölüm:Orman Mühendisliği
e - Posta:spalta@bartin.edu.tr
Telefon:0378 223 50 79
Doç. Dr. Tuğrul VAROL
Bölüm Başkan Yardımcısı
Birim: Orman Fakültesi
Bölüm:Orman Mühendisliği
e - Posta:tvarol@bartin.edu.tr
Telefon:0378 223 51 71
Prof. Dr. İsmet DAŞDEMİR
Birim: Orman Fakültesi
Bölüm:Orman Mühendisliği
e - Posta:idasdemir@bartin.edu.tr
Telefon:0378 223 51 41
Prof. Dr. Metin TUNAY
Birim: Orman Fakültesi
Bölüm:Orman Mühendisliği
e - Posta:mtunay@bartin.edu.tr
Telefon:0378 223 51 70
Prof. Dr. Erol KIRDAR
Birim: Orman Fakültesi
Bölüm:Orman Mühendisliği
e - Posta:ekirdar@bartin.edu.tr
Telefon:0378 223 51 76
Prof. Dr. Azize TOPER KAYGIN
Birim: Orman Fakültesi
Bölüm:Orman Mühendisliği
e - Posta:atoperkaygin@bartin.edu.tr
Telefon:0378 223 51 77
Prof. Dr. Erdoğan ATMİŞ
Birim: Orman Fakültesi
Bölüm:Orman Mühendisliği
e - Posta:eatmis@bartin.edu.tr
Telefon:0378 223 51 39
Prof. Dr. Ali DURKAYA
Birim: Orman Fakültesi
Bölüm:Orman Mühendisliği
e - Posta:adurkaya@bartin.edu.tr
Telefon:0378 223 51 72
Prof. Dr. Barbaros YAMAN
Birim: Orman Fakültesi
Bölüm:Orman Mühendisliği
e - Posta:byaman@bartin.edu.tr
Telefon:0378 223 50 78
Prof. Dr. Zafer KAYA
Birim: Orman Fakültesi
Bölüm:Orman Mühendisliği
e - Posta:zaferkaya@bartin.edu.tr
Telefon:0378 223 51 74
Doç. Dr. Birsen DURKAYA
Birim: Orman Fakültesi
Bölüm:Orman Mühendisliği
e - Posta:bdurkaya@bartin.edu.tr
Telefon:0378 223 51 73
Doç. Dr. Ayhan ATEŞOĞLU
Birim: Orman Fakültesi
Bölüm:Orman Mühendisliği
e - Posta:aatesoglu@bartin.edu.tr
Telefon:0378 223 51 66
Dr. Öğr. Üyesi Mertol ERTUĞRUL
Birim: Orman Fakültesi
Bölüm:Orman Mühendisliği
e - Posta:mertugrul@bartin.edu.tr
Telefon:0378 223 51 45
Dr. Öğr. Üyesi Nuri Kaan ÖZKAZANÇ
Birim: Orman Fakültesi
Bölüm:Orman Mühendisliği
e - Posta:nozkazanc@bartin.edu.tr
Telefon:0378 223 51 47
Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin ŞENSOY
Birim: Orman Fakültesi
Bölüm:Orman Mühendisliği
e - Posta:hsensoy@bartin.edu.tr
Telefon:0378 223 51 52
Doç. Dr. Ersin GÜNGÖR
Birim: Orman Fakültesi
Bölüm:Orman Mühendisliği
e - Posta:egungor@bartin.edu.tr
Telefon:0378 223 51 63
Doç. Dr. Yafes YILDIZ
Birim: Orman Fakültesi
Bölüm:Orman Mühendisliği
e - Posta:yyildiz@bartin.edu.tr
Telefon:0378 223 51 64
Dr. Öğr. Üyesi Gökçe GENÇAY
Birim: Orman Fakültesi
Bölüm:Orman Mühendisliği
e - Posta:ggencay@bartin.edu.tr
Telefon:0378 223 51 60
Dr. Öğr. Üyesi Hikmet Batuhan GÜNŞEN
Birim: Orman Fakültesi
Bölüm:Orman Mühendisliği
e - Posta:hgunsen@bartin.edu.tr
Telefon:0378 223 51 48
Dr. Arş. Gör. Sinan KAPTAN
Birim: Orman Fakültesi
Bölüm:Orman Mühendisliği
e - Posta:skaptan@bartin.edu.tr
Telefon:0378 223 51 65
Arş. Gör. Tuna EMİR
Birim: Orman Fakültesi
Bölüm:Orman Mühendisliği
e - Posta:tunaemir@bartin.edu.tr
Telefon:0378 223 51 46
Arş. Gör. Esra PULAT
Birim: Orman Fakültesi
Bölüm:Orman Mühendisliği
e - Posta:epulat@bartin.edu.tr
Telefon:0378 223 51 67
Arş. Gör. Kamil ÇAKIROĞLU
Birim: Orman Fakültesi
Bölüm:Orman Mühendisliği
e - Posta:cakiroglu@bartin.edu.tr
Telefon:0378 223 51 44