MEZUNLARIMIZ

Mezun Bilgi Sistemi nedir?

Bartın Üniversitesi Mezun Bilgi Sistemi: Üniversitemizden mezun olan ve halen öğrenim görmekte olan tüm öğrencilerimizin kayıt olabilecekleri bir sistemdir. Tüm öğrencilerimizin kişisel ve mesleki bilgilerinin tek bir havuzda toplanması ve daha etkili kariyer planlaması yapılması amacını da taşımaktadır. Mezun Bilgi Sistemine kayıt olan tüm mezunlarımız ve öğrenim gören öğrencilerimiz sistem kullanıcısı olan firmalar ile iletişim kurabilir, CV oluşturabilir, iş ilanlarından kariyer fırsatı edinebilir ve Üniversitemiz ile olan bağını daimi olarak koruyabilir. Böylelikle öğrencilerimizin doğrudan iş olanakları sağlanarak, meslek yaşamlarına daha erken başlamalarına yardımcı olunması amaçlanmaktadır.

Bartın Üniversitesi olarak hedeflenen işveren/firma ve iş gören/öğrenci arasındaki iletişimi mezun bilgi sistemi ara yüzü ile buluşturup, mezun olan öğrencilerimizin hangi firmalarda çalıştığının bilgisini alarak istatistik oluşturmak ve geleceğe yönelik iş gücü planlaması yaparak öğretim faaliyetini bu amaç doğrultusunda sürdürmektir.

Mezun Bilgi Sistemi'ne ulaşmak için tıklayınız.

Mezun Anketi