Emeği Geçenler

UNVANI

ADI SOYADI

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI

BAŞLADIĞI

TARİH

AYRILDIĞI

TARİH

Prof. Dr.

Cemil ATA

Orman Mühendisliği

Silvikültür

20/04/1994

20/11/1997

Prof. Dr.

Hasan ÇANAKÇIOĞLU

Orman Mühendisliği

Orman Entomolojisi ve Koruma

15/10/1994

16/10/1996

Prof. Dr.

Oktay ÖZKAZANÇ

Orman Mühendisliği

Orman Entomolojisi ve Koruma

02/10/1995

03/10/2004

Prof. Dr.

Korhan TUNÇTANER

Orman Mühendisliği

Silvikültür

10/07/2001

18/08/2009

Prof. Dr.

Ömer KARA

Orman Mühendisliği

Toprak İlmi ve Ekolojisi

17/02/2003

23/02/2011

Prof. Dr.

Metin SARIBAŞ

Orman Mühendisliği

Orman Botaniği

01/02/1994

18/09/2017

Prof .Dr.

Nedim SARAÇOĞLU

Orman Mühendisliği

Orman Amenajmanı

28/01/1994

16/08/2018

Dr. Öğr. Üyesi

Saeede NAFİSİ

Orman Mühendisliği

Toprak İlmi ve Ekolojisi

 

 

Dr. Öğr. Üyesi

Güven KAYA

Orman Mühendisliği

Ormancılık Ekonomisi

24/09/1993

02/09/2010

Dr. Öğr. Üyesi

Ahmet SIVACIOĞLU

Orman Mühendisliği

Silvikültür

 

 

Arş. Gör.

Saime ESKİ BAŞARAN

Orman Mühendisliği

Orman Botaniği

23/09/1993

22/02/2000

Arş. Gör.

Mehmet Ali BAŞARAN

Orman Mühendisliği

Ölçme Bilgisi ve Kadastro

15/06/1994

22/02/2000

Öğr. Gör.

Ender ÇELİK

Orman Mühendisliği

Havza Amenajmanı

29/12/1997

16/07/2018