Ders Dosyası Hazırlama Rehberi

T.C.
BARTIN ÜNİVERSİTESİ
ORMAN FAKÜLTESİ
ORMAN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
LİSANS PROGRAMI DERSLERİYLE İLGİLİ HAZIRLANMASI GEREKEN
DERS DOSYALARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN HUSUSLAR
(2017-2018 BAHAR YARIYILI)

 

 

1.    Orman Mühendisliği Bölümü lisans müfredatında yer alan zorunlu ve seçmeli tüm dersler için ders dosyaları hazırlanmasına ilk olarak 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı Bahar yarıyılında başlanacaktır.

 

2.    Ders dosyasını içeren belgeler, tercihen mavi renkli telli plastik dosya kullanılarak arşivlenecektir. Şeffaf dosya (gömlek dosya) kullanılmayacaktır. Telli plastik dosyalar üzerinde bulunan açıklama bölümüne ders adı, ders kodu ve eğitim-öğretim yılı ve dönemi yazılacaktır.

 

3.    Ders dosyaları, ekte gönderilen formatta ve yukarıda belirtilen her dönem için ayrı ayrı olmak üzere hazırlanacaktır. Yukarıda belirtilen dönemlere ilişkin düzenlenecek olan ders dosyaları, her ders için oluşturulacak olan dosya klasörüne Bölüm Sekreterliği tarafından konulacaktır.

 

4.    Ders dosyası klasörlerinin son teslim tarihi bütünleme sonuçlarının son ilan tarihini takiben 1 haftadır. Her öğretim üyesi, her dersi için hazırlanacağı ders dosyasını Bölüm Sekreterliği’ne teslim edecektir.

 

5.    Orman Mühendisliği Bölümü’ne ders veren diğer bölümlerdeki öğretim üyeleri içinde burada belirtilen maddeler geçerlidir.

 

6.    Bölümümüze dışarıdan (başka üniversite, fakülte vb.) verilmekte olan derslere ait ders dosyalarının hazırlanması çalışmaları, ilgili dersten sorumlu olan anabilim dalı tarafından organize edilecektir. Dolayısıyla, konuyla ilgili olarak başka kurumlardan bölümümüze ders vermek üzere gelen öğretim üyelerinin bilgilendirilmesi gerekmekte olup, Bölüm Başkanlığı e-posta aracılığı ile de ilgili öğretim üyelerine bilgilendirme yapacaktır.

 

7.    Ders dosyaları, Bölümümüz tarafından belirlenecek olan odada arşivlenmek ve MÜDEK Takımına sunulmak üzere saklanacaktır. Ders dosyalarına ait bilgi ve belgeler, iade edilmeyecektir. Bu nedenle, istenen belgelerin fotokopilerinin dosyaya konması gerekmektedir. Dersi veren öğretim üyelerine sadece, ders kapsamında yaptırılan ödev, sunum, uygulama çalışması vb. yarıyıl içi faaliyetlere ilişkin dokümanlar Bölüm Başkanlığımız tarafından ayrılan bürodaki dolaplarda dosyalanacaktır.