Bölümümüzden 2 TÜBİTAK 1001 Projesine Katkı

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBU) Teknoloji Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. İsmail ŞEN’in yürütücülüğünü yaptığını “Göknar Kabuk Böceği, Pityokteines (Coleoptera: Curculionidae: Scolytinae), Türlerinin Türkiye Popülasyonlarının Filocoğrafyası” başlıklı proje ekibinde, Bölümüzden Dr. Öğr. Üyesi Yafes YILDIZ da yer aldı.
Projenin diğer çalışanları ise Doç. Dr. Oğuzhan SARIKAYA (ISUBU, Orman Fakültesi), Prof. Dr. Nurşen ALPAGUT KESKİN (Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi), Dr. Öğretim Üyesi Ömer Kamil ÖRÜCÜ (Süleyman Demirel Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi)’dür.
Pityokteines türleri gerek ülkemizde gerekse diğer yayılış yaptığı ülkelerde rüzgâr, fırtına, kar, hava kirliliği, diğer böcek zararları, ökse otu ve kuraklık gibi faktörler tarafından zayıf ve dirençsiz bırakılan ağaçları tercih etmekte ve bu alanlarda kolaylıkla epidemi yapabilmektedir.
Çalışmada, göknar sahalarında zarar oluşturan Pityokteines cinsine ait türlerin Türkiye popülasyonlarının genetik yapılanmalarının ve genetik ilişkilerinin DNA verileri temelinde analiz edilmesi ve söz konusu türlerin iklim değişikliğine bağlı olarak gelecekteki potansiyel dağılış alanlarının modellenmesi amaçlanmaktadır.
Dr. Öğr. Üyesi Yafes YILDIZ, yine Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBU) Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Oğuzhan SARIKAYA’nin yürütücülüğünü yaptığını “Akdeniz Orman Bahçıvanının [Tomicus destruens (Wollaston)(Col.: Scolytinae)] Türkiye Çam Ormanlarındaki Yayılışı ile Tür İçi Genetik Çeşitliliğin Tespiti ve İklim Değişikliğinin Gelecekteki Yayılış Alanı Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi” başlıklı proje çalışanları arasındadır. 6 ayı aşkın süredir devam eden proje kapsamında, Akdeniz bölgesi ormanlarının önemli bir zararlısı olan zararlının Ülkemizin diğer kısımlarındaki yayılışı ve ile türler arası genetik çeşitliliğin analizi ve küresel iklim değişikliğinin gelecekteki yayılış alanlarının dağılımını nasıl etkileyeceği belirlenerek modellemeler yapılacaktır.

 

  • VIII. ORMAN İNŞAATI-TRANSPORTU & TEKNOLOJİLERİ ÇALIŞTAYI (ORİTEK2019) BÖLÜMÜMÜZDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

  • 30.10.2019 tarihinde, Dendrometri ve Orman Amenajmanı Esasları dersleri Kozcağız Orman İşletmesi Deposunda uygulamalı olarak yapılmıştır.

  • ‘Sürdürülebilir Yeşil Kampüs’ çalışmalarına Bölümümüzden destek

  • Bölümümüz Öğretim Üyeleri Ödüllendirildi.

  • Küre Dağları Milli Parkı’nda zararlı kelebeklerle mücadele başlatıldı.

  • 2018-2019 Mezuniyet Töreni Coşkuyla Gerçekleşti.

  • Orman Mühendisliği Ailesi İftar Yemeğinde Beraberdi.

  • Bartın Orman Fakültesi Meslek Tanıtımı için Liselere Gitti.

  • Orman Mühendisliği 4. Sınıf Öğrencileri Teknik Gezi İçin Adana'daydı.

  • Fatih Ortaokulu Öğrencileri Fakültemize Misafir Oldu.