TÜBİTAK TARAFINDAN PROJEMİZ DESTEKLENMEYE HAK KAZANDI.

Bölüm Başkanı Prof. Dr. Halil Barış ÖZEL, Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Zafer KAYA ve Arş. Gör. Esra PULAT'ın önderliğinde  3. sınıf Öğrencimiz Kübra DERİN' in 2209 Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı
kapsamında "BARTIN A4 KARESİNDE ASTERACEAE FAMİLYASINA AİT TÜRLERİN TEŞHİSİ VE HERBARYUMAKAZANDIRILMASI" adlı projesi destek almaya hak kazanmıştır.

 
2209 Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı 
BARTIN A4 KARESİNDE  ASTERACEAE FAMİLYASINA AİT TÜRLERİN TEŞHİSİ VE HERBARYUMA KAZANDIRILMASI

 

Kübra DERİN 
Bartın Üniversitesi Orman Mühendisliği Anabilim Dalı

Proje Danışmanı: Doç. Dr. Zafer KAYA Bartın-2019

Özet
Bitkiler ülkelerin en önemli doğal kaynaklarındandır. Bu doğal kaynakların bilinmesi kadar kayıt altına alınması da büyük önem taşımaktadır. Ülkemizin coğrafi konumu, topoğrafik yapısı değişik toprak tiplerine sahip oluşu ve çeşitli iklim tiplerinin etkisi altında bulunması, çok sayıda endemik bitkiyi içine alan çok çeşitli bitki örtüsüne ev sahipliği yapması nedeniyle Türkiye dünyanın önemli flora bölgelerindendir. Bu nedenle ülkemizde birçok bilim adamı flora çalışmaları yapmıştır. 1988’de 10. Cilt olarak yayınlanan “Türkiye Florası” doğal çeşitliğin fazlalığını ortaya koymuştur. Sonra gerek yeni türlerin betimlemeleri gerek yeni kayıtlar yoluyla birçok yeni bulgu ortaya çıkmıştır. Bu kayıtları TÜBİTAK’ın 1975 yılında çıkarmaya başladığı adı önce Doğa, sonra sırasıyla Doğa Biyoloji Dergisi, Doğa Türk Botanik Dergisi ve son adıyla Türk Botanik dergisinde, Arboretum Dergisi, Ot Dergisi gibi birçok bilim dergisinde bulmaktayız. Türkiye’de bu çalışmaların çok uzun geçmişe dayanması Türkiye Florası’nın çok iyi bilindiğini anlamına gelmemektedir. Halen yapılan floristik çalışmalar sonucunda birçok yeni takson, yeni yayılış alanları, yeni kayıtlar saptanmaktadır. Bu da Türkiye Florası üzerine ayrıntılı çalışmalar yapılması gerektiğini ortaya koymaktadır.

Ülke Flora’sının belirlenmesi ve yazılması aşamalarında, sistematik çalışmaların temelinde bitki toplama yer alır. Bu temele dayanan ve bilimsel araştırmalara ışık tutmak amacıyla belli kurallara göre toplanıp belli sınıflandırma sistemine göre düzenlenmiş kurutulmuş bitki örnekleri biyoloji, tıp, eczacılık, orman, ziraat gibi birçok bilim dalının araştırmaları için  dokümantasyon merkezi  olmuştur. Günümüzde hız kazanmış genetik çalışmaları için herbaryum örneklerinden DNA örneği alınması ve DNA çoğaltılması herbaryum önemi bir kez daha ortaya koymaktadır. Araştırma konusu olabilecek bitkileri her mevsim aynı lokalitede görmek mümkün olmayabilir. Bu nedenle bitkilerin çeşitli toplama ve kurutma yöntemleri ile herbaryumlar kurulur. Herbaryum yapmanın amacı çalışan kişiye göre değişmekle birlikte genel olarak bitkileri tanımak, bitkinin varlığını kanıtlamak, vejetasyon dönemi dışındaki aynı tür bitkiye ait hazır materyal bulundurmak, bir alanın florasını ortaya koyup endemik ve/veya nesli tükenmekte olan bitkilerin korunmasını sağlamaktır.

Bu proje 2019 yılı vejatasyon dönemini kapsayan Ocak-Aralık 2019 tarihleri arasında yürütülecek  flora çalışması olarak düşünülmüştür. A4 karesindeki en zengin familya olan Asteraceae familyasına ait doğal olarak yetişen  türlerin saptanması bölgenin flora çalışmalarının çeşitliliğine zenginlik katacak ve teşhisi yapılacak bu türlerin Bartın Üniversitesi Herbaryumu’na kazandırılması flora kayıt çalışmalarına katkı sağlanacaktır.

  • VIII. ORMAN İNŞAATI-TRANSPORTU & TEKNOLOJİLERİ ÇALIŞTAYI (ORİTEK2019) BÖLÜMÜMÜZDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

  • 30.10.2019 tarihinde, Dendrometri ve Orman Amenajmanı Esasları dersleri Kozcağız Orman İşletmesi Deposunda uygulamalı olarak yapılmıştır.

  • ‘Sürdürülebilir Yeşil Kampüs’ çalışmalarına Bölümümüzden destek

  • Bölümümüz Öğretim Üyeleri Ödüllendirildi.

  • Küre Dağları Milli Parkı’nda zararlı kelebeklerle mücadele başlatıldı.

  • 2018-2019 Mezuniyet Töreni Coşkuyla Gerçekleşti.

  • Orman Mühendisliği Ailesi İftar Yemeğinde Beraberdi.

  • Bartın Orman Fakültesi Meslek Tanıtımı için Liselere Gitti.

  • Orman Mühendisliği 4. Sınıf Öğrencileri Teknik Gezi İçin Adana'daydı.

  • Fatih Ortaokulu Öğrencileri Fakültemize Misafir Oldu.