İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık Eğitimi Hakkında Bilgilendirme

Sevgili Öğrenciler,
 
Üniversitemiz, öğrencilerine gerek akademik çalışmaları boyunca, gerekse iş hayatı ve sosyal çevrelerde yabancı dili etkin bir şekilde kullanabilmeleri için gereksinim duyabilecekleri bilgi, beceri ve özgüveni kazandırmak amacıyla yabancı dil eğitimi sunmaktadır. Yabancı dil öğrenmeye istekli öğrencilerimize bu hizmeti lisans ve ön lisans öğrenimleri öncesinde İsteğe Bağlı Hazırlık Sınıflarında yoğun ama bir o kadar da eğlenceli İngilizce dersleri ile vermeyi planlamış bulunmaktayız.
Üniversitemizin tüm fakültelerine ve yüksekokullarına kayıt olmaya hak kazanan öğrenciler, lisans öğrenimleri öncesinde İsteğe Bağlı Hazırlık Sınıfı eğitiminden faydalanabilirler. İki dönem süreli İngilizce eğitimiyle öğrencilerin 3 seviyeyi (CEFR A1, A2 ve B1) tamamlamaları hedeflenmiştir. Hazırlık sınıfında dersler öğrencilerimize etkin okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerileri kazandırma odaklı olarak yapılır.
Üniversitemizi kazanan ve ilk defa kayıt olacak öğrencilerden hazırlık eğitimi almak isteyenlerin öncelikle e-kayıt sistemi üzerinden 03-07 Eylül 2018 tarihleri arasında “İsteğe bağlı hazırlık sınıfında okumak istiyorum” seçeneğini işaretlemeleri gerekmektedir. Hazırlık eğitimi alacak öğrenciler 26 Eylül 2018 tarihinde saat 10.30’da bir seviye tespit sınavına alınırlar. Bu sınavın amacı; aynı veya benzer seviyede olan öğrencileri bir şubeye yerleştirmek ve öğrencilerin hangi seviyeden öğrenime başlayacaklarını tespit etmektir.
Daha sonra öğrenciler İngilizce seviyelerine göre gruplara ayrılır. Öğrenciler, yerleştirildikleri seviyeye göre haftada 22 ile 28 saat arası ders alırlar. Hazırlık Sınıfında %85 devam zorunluluğu vardır. Devam zorunluluğunu karşılamayan öğrenciler yıl sonunda yapılacak Yeterlik Sınavına giremezler.
Dersler Ağdacı Kampüsündeki SHMYO binasının 3. Katındaki hazırlık sınıflarında deneyimli öğretim görevlileri tarafından verilmektedir. Eğitim-öğretim yılı sonunda başarılı olanlara Üniversitemiz tarafından diplomaları ile birlikte yabancı dil yeterlilik sertifikası verilir. Ayrıca, diploma ekinde de 1 yıl süreli hazırlık eğitimini başarıyla tamamladığı belirtilir.
İsteğe Bağlı Hazırlık Sınıfı başarı durumu öğrencilerin lisans öğrenimlerine devam etmelerine engel değildir. Diğer bir deyişle; başarısızlık durumunda öğrenciler sınıf tekrarı yapmaz, lisans eğitimlerine devam edebilirler. Öğrencinin hazırlık sınıfı eğitimi süresi, kayıtlı olduğu eğitim programı süresine dâhil değildir. Hazırlık sınıfında alınan dersler, öğrencinin mezuniyeti için gerekli kredi hesabında sayılmaz ve hazırlık sınıfı başarı notu, öğrencinin Genel Ağırlıklı Not Ortalaması hesabında dikkate alınmaz.
Derslerin başladığı tarihten sonra veya yıl içinde bu programdan vazgeçme söz konusu değildir. Herhangi bir nedenle İsteğe Bağlı Hazırlık Sınıfına devam etmeyenler ancak 2019-2020 Akademik Yılı Güz Döneminde lisans öğrenimlerine başlayabilirler.

Yabancı Diller Yüksekokulu