Tanıtım

ORMAN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

 

Orman Mühendisliği Bölümü, ulusal ve uluslar arası nitelikte çağdaş bir eğitim ve öğretim sürdürerek, orman kaynaklarının sürdürülebilir yönetimini sağlayan, olayları çok boyutlu olarak düşünüp yorumlayan, bilimsel etik değerleri yüksek, toplumsal sorumluluk taşıyan orman mühendisleri yetiştirmektedir.

Orman Mühendisliği Bölümümde fiziksel kuvvetten çok, fikri düşünceye önem veren, biyolojik, ekolojik ve teknik bilgilerin yanında ekonomik, sosyal ve kültürel bilgilere sahip olan, ileriyi gören, rasyonel karar verme ve akıl yürütme yeteneğinde meslek adamı yetiştirilmektir. Ormancılık eğitiminin asıl amacı orman kaynaklarını toplum refahı doğrultusunda rasyonel yöneten insan gücü yetiştirmek olduğu için, ormanların kurulması, yetiştirilmesi, korunması, gençleştirilmesi, planlanması, idaresi, işletilmesi, orman kaynaklarından topluma mal ve hizmet sunulması, orman ürünlerinin standardizasyonu ve pazarlaması, doğa ve çevre bilincinin oluşturulması vb. konularında teorik ve uygulamalı bir eğitim verilmektedir.

Orman Mühendisliği Bölümünde; Orman Botaniği, Orman Amenajmanı, Ormancılık Ekonomisi, Silvikültür, Orman Entomolojisi ve Koruma, Orman İnşaatı ve Transportu, Ölçme Bilgisi ve Kadastro, Ormancılık Politikası, Ormancılık Hukuku, Toprak İlmi ve Orman Ekolojisi, Havza Amenajmanı adıyla 11 Anabilim Dalı mevcuttur. Ayrıca tohum, silvikültür, botanik, entomoloji, toprak ilmi ve ekoloji, orman amenajmanı, havza amenajmanı ve ölçme bilgisi laboratuvarları bulunmakta olup, birçok uygulama ve araştırma etkinlikleri sürdürülmekte, öğretim üyelerinin danışmanlığında çeşitli tezler yönetilmekte ve araştırma projeleri yürütmektedirler.

Orman Mühendisliği Bölümünde halen 7 profesör, 5 doçent, 12 yardımcı doçent, 1 öğretim görevlisi, 3 araştırma görevlisi görev yapmaktadır. Orman Mühendisliği bölümünden mezun olanlara "Lisans Diploması" ve "Orman Mühendisi" unvanı verilmektedir.

 

Bartın Orman Fakültesinin 1992’de kurulmasıyla birlikte orman mühendisliği bölümü ilk defa 1993’de öğrenci almış ve ilk mezunlarını 1997’de vermiştir. Yaklaşık 20 yıllık bir geçmişe sahiptir. Bu süre içinde toplam 771 öğrenci Orman Mühendisi olarak mezun olmuştur. Halen 126’ı kız, 300’ü erkek olmak üzere toplam 426 öğrenci eğitim-öğretim görmektedir. Ayrıca 1994 yılında Yüksek Lisans, 1995 yılında da Doktora eğitimi başlamıştır.

Bölümümüzden mezun olan orman mühendisleri toplumun orman ürünlerine ve hizmetlerine yönelik ihtiyaçlarını sürekli ve optimal olarak karşılamak amacıyla biyolojik, ekolojik, teknik, ekonomik, sosyal ve yönetsel nitelikte faaliyetlerle uğraşır. Orman kaynaklarına toplum refahı doğrultusunda bilinçli ve sistemli müdahale eder. Bu amaçla orman kurma, yetiştirme, koruma, planlama, faydalanma, işletme, pazarlama, yönetim vb. işleri yapar.

Orman Mühendislerinin başta Orman ve Su İşleri Bakanlığı ve bağlı birimlerinde (Orman Genel Müdürlüğü, Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü) olmak üzere, Karayolları Genel Müdürlüğü, Devlet Planlama Teşkilat, TÜBİTAK, MPM ve diğer Kamu Kurumlarında, Üniversitelerde, Bilimsel Araştırma Kurumlarında ve Özel Sektör (5531 sayılı yasayla özel ağaçlandırma, fidanlık, amenajman, silvikültürel faaliyetler, bilirkişilik, serbest ormancılık bürosu vb. işlerde ) çalışma olanakları vardır.