İdari Kadro

Nurşen ŞENGÜL
Bilgisayar İşletmeni
Birim:Orman Fakültesi
Bölüm:Dekanlık
e - Posta:nsengul@bartin.edu.tr
Telefon:+(90) 378 223 5154
Orman Fakültesi