Oryantasyon Eğitimi

2018-2019 döneminde kayıt yaptıran öğrencilerimize 3 Ekim 2018 tarihinde  ORM I amfisinde Bölüm Başkanımız Prof. Dr. Halil Barış Özel ve Dr. Öğr. Üyesi Gökçe GENÇAY tarafından Bölüm Hocalarımızın iştirakleriyle oryantasyon eğitimi verilmiştir. Bu eğitimde;

 

 1- Üniversitemizin ve fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokullarının kısa tanıtımı

 

 2- Bölümümüzün tanıtımı (Anabilim Dalları, Laboratuvar İmkanları, Öğretim Elemanlarının Tanıtımı)

 

 3- Öğrencilerimizin hak ve sorumlulukları, Öğrenci Danışmanlıkları ve Ders Seçimleri ile ilgili Yönergeler ve Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hakkında bilgilendirme.

 

 4- İç paydaşlarımız olan öğrencilerimizde kalite süreci bilincinin oluşturulması amacıyla bilgilendirme.

 

 5- Sağlık, sosyal ve kültürel faaliyetler. (Kütüphane Hizmetleri, Öğrenci Kulüpleri, Yemekhane Hizmetleri, Sportif Faaliyetler, Kantin, Mediko Birimi, Yurtlar, Ulaşım İmkanları, Kongre ve               Konferanslara Katılımlar)

 

 6- Rektörlük İletişim Merkezi (RİMER)

 

 7- Akademik çalışma imkanları ve araştırma merkezleri

 

 8- Kısmi Zamanlı Öğrenci İstihdamı

 

 9- Erasmus, Farabi ve Mevlana Değişim Programları

 

 10- Ortak derslerin uzaktan eğitim yoluyla verilmesi

 

     konularında oryantasyon eğitimleri düzenlenmiştir.